Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 9:6-7 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 9:6-7 in Sveta Biblija

6 Ali ako se vi i sinovi vaši odvratite od mene i ne uzdržite zapovijesti mojih i uredaba mojih koje sam vam dao, i otidete i stanete služiti drugim bogovima i klanjati im se,
7 Tada æu istrijebiti Izrailja sa zemlje, koju sam vam dao, i ovaj dom, koji sam posvetio imenu svojemu, odbaciæu od sebe, i Izrailj æe postati prièa i potsmijeh meðu svijem narodima;
1. Kraljevima 9 in Sveta Biblija