Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 9:10-11 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 9:10-11 in Sveta Biblija

10 A kad proðe dvadeset godina, u koje sazida Solomun ova dva doma, dom Gospodnji i dom carski,
11 A Hiram car Tirski dade Solomunu drva kedrovijeh i drva jelovijeh i zlata koliko mu god volja bješe, tada car Solomun dade Hiramu dvadeset gradova u zemlji Galilejskoj.
1. Kraljevima 9 in Sveta Biblija