Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 6:9-11 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 6:9-11 in Sveta Biblija

9 Tako sazida dom, i dovrši ga, i pokri dom gredama i daskama kedrovijem.
10 I naèini hodnike oko cijeloga doma od pet lakata u visinu svaki, i sastavljahu ih s domom grede kedrove.
11 Tada doðe rijeè Gospodnja Solomunu govoreæi:
1. Kraljevima 6 in Sveta Biblija