Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 6:33-38 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 6:33-38 in Sveta Biblija

33 Tako i na ulasku u crkvu naèini pragove od drveta maslinova na èetiri ugla;
34 I vrata dvokrilna od drveta jelova; na dvije se strane otvoraše jedno krilo, i na dvije strane otvoraše se drugo krilo.
35 I izreza na njima heruvime i palme i razvijene cvjetove, i obloži zlatom sve što bješe izrezano.
36 Potom naèini trijem unutrašnji od tri reda tesanoga kamena i jednoga reda drveta kedrova strugana.
37 Èetvrte godine mjeseca Zifa bi postavljen temelj domu Gospodnjemu;
38 A jedanaeste godine mjeseca Vula, koji je osmi mjesec, svrši se dom sa svijem stvarima svojim i sa svijem što mu pripada. Tako ga sazida za sedam godina.
1. Kraljevima 6 in Sveta Biblija