Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 6:28-34 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 6:28-34 in Sveta Biblija

28 I obloži heruvime zlatom.
29 A sve zidove domu unaokolo iskiti rezanijem heruvimima i palmama i razvijenijem cvjetovima iznutra i spolja.
30 I pod domu obloži zlatom iznutra i spolja.
31 I na ulasku u svetinju nad svetinjama naèini dvokrilna vrata od drveta maslinova, kojima pragovi s dovratnicima bjehu na pet uglova.
32 I na tijem dvokrilnijem vratima od drveta maslinova izreza heruvime i palme i razvijene cvjetove, i obloži ih zlatom, i heruvime i palme obloži zlatom.
33 Tako i na ulasku u crkvu naèini pragove od drveta maslinova na èetiri ugla;
34 I vrata dvokrilna od drveta jelova; na dvije se strane otvoraše jedno krilo, i na dvije strane otvoraše se drugo krilo.
1. Kraljevima 6 in Sveta Biblija