Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1. Kraljevima - 1. Kraljevima 6

1. Kraljevima 6:13-18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
13I stanovaæu meðu sinovima Izrailjevijem, i neæu ostaviti naroda svojega Izrailja.
14I tako sazida Solomun dom, i dovrši ga.
15I obloži zidove domu iznutra daskama kedrovijem, od poda doma do vrh zidova obloži drvetom iznutra; i pod domu obloži daskama jelovijem.
16I naèini pregradu od dvadeset lakata od jedne strane doma do druge od dasaka kedrovijeh, od poda do vrh zidova; i to naèini unutra za šator, za svetinju nad svetinjama.
17A dom, crkva naprijed, bijaše od èetrdeset lakata.
18A po daskama kedrovijem unutra u domu bjehu izrezane jabuke i cvjetovi razvijeni, sve od kedra tako da se ne viðaše nigdje kamen.

Read 1. Kraljevima 61. Kraljevima 6
Compare 1. Kraljevima 6:13-181. Kraljevima 6:13-18