Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 4:4-6 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 4:4-6 in Sveta Biblija

4 Venaja, sin Jodajev, vojvoda; a Sadok i Avijatar sveštenici;
5 A Azarija, sin Natanov, bješe nad pristavima; a Zavud, sin Natanov, prvi vijeænik, prijatelj carev;
6 A Ahisar upravitelj dvorski; a Adoniram sin Avdin nad carskim poslenicima.
1. Kraljevima 4 in Sveta Biblija