Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1. Kraljevima - 1. Kraljevima 4

1. Kraljevima 4:2-15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2A ovo bijahu knezovi njegovi: Azarija, sin Sadokov, namjesnik;
3Elioref i Ahija, sinovi Sisini, pisari; Josafat, sin Ahiludov, pametar;
4Venaja, sin Jodajev, vojvoda; a Sadok i Avijatar sveštenici;
5A Azarija, sin Natanov, bješe nad pristavima; a Zavud, sin Natanov, prvi vijeænik, prijatelj carev;
6A Ahisar upravitelj dvorski; a Adoniram sin Avdin nad carskim poslenicima.
7I imaše Solomun dvanaest pristava po svemu Izrailju, koji hranjahu cara i sav dom njegov; po mjesec dana u godini svaki bijaše dužan hraniti.
8A ovo su im imena: sin Urov u gori Jefremovoj;
9Sin Dekerov u Makasu i u Salvimu i Vetsemesu i Elonu Vet-ananskom;
10Sin Esedov u Aruvotu; pod njim bijaše Sohot i sva zemlja Eferova;
11Sin Avinadavov nad svijem krajem Dorskim; žena mu bješe Tafata kæi Solomunova;
12Vana sin Ahiludov nad Tenahom i Megidonom i svijem Vet-Sanom, koji je do Sartane pod Jezraelom, od Vet-Sana do Avel-Meola, do preko Jok-Meama;
13Sin Geverov u Ramotu Galadskom; imaše sela Jaira sina Manasijina u Galadu i kraj Argovski u Vasanu, šezdeset velikih gradova sa zidovima i prijevornicama mjedenijem;
14Ahinadav sin Idov u Mahanajimu;
15Ahimas u Neftalimu; i on bješe oženjen kæerju Solomunovom Vasematom;

Read 1. Kraljevima 41. Kraljevima 4
Compare 1. Kraljevima 4:2-151. Kraljevima 4:2-15