Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 3:25-27 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 3:25-27 in Sveta Biblija

25 Tada reèe car: rasijecite živo dijete na dvoje, i podajte polovinu jednoj i polovinu drugoj.
26 Tada žena kojoj sin bješe živi reèe caru, jer joj se uskoleba utroba za sinom: ah, gospodaru, podajte njojzi dijete živo, a nemojte ga ubijati. A ona reèe: neka ne bude ni meni ni tebi, rasijecite ga.
27 Tada odgovori car i reèe: podajte onoj živo dijete, nemojte ga ubiti, ona mu je mati.
1. Kraljevima 3 in Sveta Biblija