Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 3:23-25 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 3:23-25 in Sveta Biblija

23 A car reèe: ova kaže: ovaj je živi moj sin, a tvoj je sin ovaj mrtvi; a ona kaže: nije tako, nego je tvoj sin onaj mrtvi, a moj je sin ovaj živi.
24 I reèe car: dajte mi maè. I donesoše maè pred cara.
25 Tada reèe car: rasijecite živo dijete na dvoje, i podajte polovinu jednoj i polovinu drugoj.
1. Kraljevima 3 in Sveta Biblija