Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1. Kraljevima - 1. Kraljevima 3

1. Kraljevima 3:13-19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
13A svrh toga dajem ti i što nijesi iskao, i blago i slavu, da takoga kakav æeš ti biti neæe biti meðu carevima svega vijeka tvojega.
14I ako uzideš mojim putovima držeæi uredbe moje i zapovijesti moje, kao što je išao David otac tvoj, produljiæu dane tvoje.
15Tada se probudi Solomun, i gle, ono bješe san. I doðe u Jerusalim, i stavši pred kovèeg zavjeta Gospodnjega prinese žrtve paljenice i žrtve zahvalne, i poèasti sve sluge svoje.
16Tada doðoše dvije žene kurve k caru, i stadoše pred njim.
17I reèe jedna žena: ah, gospodaru; ja i ova žena sjedimo u jednoj kuæi, i porodih se kod nje u istoj kuæi.
18A treæi dan poslije moga poroðaja porodi se i ova žena, i bijasmo zajedno i ne bijaše niko drugi s nama u kuæi, samo nas dvije bijasmo u kuæi.
19I umrije sin ove žene noæas, jer ona leže na nj.

Read 1. Kraljevima 31. Kraljevima 3
Compare 1. Kraljevima 3:13-191. Kraljevima 3:13-19