Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 2:41-44 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 2:41-44 in Sveta Biblija

41 I javiše Solomunu da je Simej bio otišao iz Jerusalima u Gat, i da se vratio.
42 Tada car poslav dozva Simeja, i reèe mu: nijesam li te zakleo Gospodom i nijesam li ti tvrdo rekao: u koji dan izideš kuda mu drago, znaj zacijelo da æeš poginuti? I ti mi reèe: dobra je ta rijeè koju èuh.
43 Zašto dakle nijesi držao zakletve Gospodnje i zapovijesti koju sam ti zapovjedio?
44 Potom reèe car Simeju: ti znaš sve zlo za koje zna srce tvoje, što si uèinio Davidu ocu mojemu; Gospod vraæa tvoje zlo na tvoju glavu.
1. Kraljevima 2 in Sveta Biblija