Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 2:29-30 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 2:29-30 in Sveta Biblija

29 I javiše caru Solomunu: Joav uteèe u šator Gospodnji, i eno ga kod oltara. A Solomun posla Venaju sina Jodajeva govoreæi: idi, uloži na nj.
30 I ušav Venaja u šator Gospodnji reèe mu: car je kazao: izidi. A on reèe: neæu; nego ovdje hoæu da umrem. A Venaja javi caru govoreæi: tako reèe Joav i tako mi odgovori.
1. Kraljevima 2 in Sveta Biblija