Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1. Kraljevima - 1. Kraljevima 2

1. Kraljevima 2:10-24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
10Tako poèinu David kod otaca svojih, i bi pogreben u gradu Davidovu.
11A carova David nad Izrailjem èetrdeset godina: u Hevronu carova sedam godina, a u Jerusalimu carova trideset i tri godine.
12I Solomun sjede na prijesto Davida oca svojega, i carstvo se njegovo utvrdi jako.
13Tada doðe Adonija sin Agitin k Vitsaveji materi Solomunovoj; a ona reèe: jesi li dobro došao? A on reèe: dobro.
14Potom reèe: imam nešto da ti kažem. A ona reèe: govori.
15Tada reèe: ti znaš da je moje bilo carstvo, i da je u mene bio upro oèi sav Izrailj da ja budem car; ali se carstvo prenese i dopade bratu mojemu, jer mu ga Gospod dade.
16Zato te sada molim za jedno; nemoj me odbiti. A ona mu reèe: govori.
17A on reèe: govori caru Solomunu, jer ti on neæe odbiti, neka mi da za ženu Avisagu Sunamku.
18A Vitsaveja reèe: dobro, ja æu govoriti caru za te.
19I doðe Vitsaveja k caru Solomunu da mu govori za Adoniju; a car usta i srete je i pokloniv joj se sjede na svoj prijesto, i zapovjedi te namjestiše stolicu materi njegovoj, i ona sjede njemu s desne strane.
20Tada ona reèe: iskala bih od tebe jednu malu stvar, nemoj me odbiti. A car joj reèe: išti, majko, neæu te odbiti.
21Ona reèe: podaj Avisagu Sunamku Adoniji bratu svojemu za ženu.
22A car Solomun odgovori materi svojoj i reèe: zašto išteš Avisagu Sunamku za Adoniju? išti i carstvo za nj, jer je on brat moj stariji i ima uza se Avijatara sveštenika i Joava sina Serujina.
23I zakle se car Solomun Gospodom govoreæi: tako da mi uèini Bog i tako da doda, sebi na smrt kaza to Adonija danas.
24I zato, tako da je živ Gospod, koji me je utvrdio i posadio me na prijestolu Davida oca mojega, i koji mi je naèinio kuæu kao što je rekao, danas æe poginuti Adonija.

Read 1. Kraljevima 21. Kraljevima 2
Compare 1. Kraljevima 2:10-241. Kraljevima 2:10-24