Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 22:50-52 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 22:50-52 in Sveta Biblija

50 Tada reèe Ohozija sin Ahavov Josafatu: neka idu moje sluge s tvojim slugama na laðama. Ali Josafat ne htje.
51 I poèinu Josafat kod otaca svojih, i pogreboše ga kod otaca njegovijeh u gradu Davida oca njegova; a na njegovo se mjesto zacari Joram sin njegov.
52 Ohozija sin Ahavov zacari se nad Izrailjem u Samariji sedamnaeste godine carovanja Josafatova nad Judom; i carova nad Izrailjem dvije godine.
1. Kraljevima 22 in Sveta Biblija