Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 22:48-50 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 22:48-50 in Sveta Biblija

48 U to vrijeme ne bijaše cara u Idumeji, nego bijaše namjesnik carev.
49 I Josafat naèini laðe Tarsiske da idu u Ofir po zlato; ali ne otidoše; jer se laðe razbiše u Esion-Gaveru.
50 Tada reèe Ohozija sin Ahavov Josafatu: neka idu moje sluge s tvojim slugama na laðama. Ali Josafat ne htje.
1. Kraljevima 22 in Sveta Biblija