Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 22:42-43 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 22:42-43 in Sveta Biblija

42 I imaše Josafat trideset i pet godina kad poèe carovati, i carova dvadeset i pet godina u Jerusalimu. A materi mu bješe ime Azuva kæi Silejeva.
43 I hoðaše putem Ase oca svojega sasvijem, i ne otstupi od njega èineæi sve što je pravo pred Gospodom.
1. Kraljevima 22 in Sveta Biblija