Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 22:37-38 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 22:37-38 in Sveta Biblija

37 Tako umrije car, i odnesoše ga u Samariju; i pogreboše cara u Samariji.
38 A kad prahu kola na jezeru Samarijskom, lizaše psi krv njegovu, tako i kad prahu oružje njegovo, po rijeèi koju reèe Gospod.
1. Kraljevima 22 in Sveta Biblija