Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 22:16-17 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 22:16-17 in Sveta Biblija

16 A car mu reèe: koliko æu te puta zaklinjati da mi ne govoriš nego istinu u ime Gospodnje?
17 Tada reèe: vidjeh sav narod Izrailjev razasut po planinama kao ovce koje nemaju pastira; jer reèe Gospod: ovi nemaju gospodara; neka se vrate svak svojoj kuæi s mirom.
1. Kraljevima 22 in Sveta Biblija