Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 20:8-11 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 20:8-11 in Sveta Biblija

8 A sve starješine i sav narod rekoše mu: ne slušaj ga i ne pristaj.
9 I reèe poslanicima Ven-Adadovijem: kažite caru gospodaru mojemu: što si prvo poruèio sluzi svojemu sve æu uèiniti; ali ovo ne mogu uèiniti. Tako otidoše poslanici i odnesoše mu taj odgovor.
10 A Ven-Adad posla k njemu i poruèi: tako da mi uèine bogovi i tako da dodadu! neæe biti dosta praha od Samarije da svemu narodu koji ide za mnom dopadne po jedna grst.
11 A car Izrailjev odgovori i reèe: kažite: neka se ne hvali onaj koji se opasuje kao onaj koji se raspasuje.
1. Kraljevima 20 in Sveta Biblija