Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 20:41-43 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 20:41-43 in Sveta Biblija

41 A on brže ubrisa pepeo s lica, i car Izrailjev pozna ga da je jedan od proroka.
42 A on mu reèe: ovako veli Gospod: što si pustio iz ruku èovjeka kojega sam ja osudio da se istrijebi, duša æe tvoja biti za njegovu dušu i narod tvoj za njegov narod.
43 I otide car Izrailjev kuæi svojoj zlovoljan i ljutit, i doðe u Samariju.
1. Kraljevima 20 in Sveta Biblija