Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1. Kraljevima - 1. Kraljevima 18

1. Kraljevima 18:5-10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
5I reèe Ahav Avdiji: poði po zemlji na izvore i na potoke, eda bismo našli trave da saèuvamo u životu konje i mazge, da nam ne izgine stoka.
6I podijeliše meðu se zemlju kuda æe iæi; Ahav otide jednijem putem sam, a Avdija otide drugim putem sam.
7A kad Avdija bijaše na putu, gle, srete ga Ilija; i on ga pozna, i pade nièice, i reèe: jesi li ti, gospodaru moj Ilija?
8A on mu reèe: ja sam; idi, kaži gospodaru svojemu: evo Ilije.
9A on reèe: šta sam zgriješio, da slugu svojega predaš u ruke Ahavu da me pogubi?
10Tako da je živ Gospod Bog tvoj, nema naroda ni carstva kuda nije slao gospodar moj da te traže: i rekoše: nema ga. A on zakle carstva i narode da te ne mogu da naðu.

Read 1. Kraljevima 181. Kraljevima 18
Compare 1. Kraljevima 18:5-101. Kraljevima 18:5-10