Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 18:4-6 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 18:4-6 in Sveta Biblija

4 Jer kad Jezavelja ubijaše proroke Gospodnje, uze Avdija sto proroka, i sakri ih, po pedeset u jednu peæinu, i hrani ih hljebom i vodom.
5 I reèe Ahav Avdiji: poði po zemlji na izvore i na potoke, eda bismo našli trave da saèuvamo u životu konje i mazge, da nam ne izgine stoka.
6 I podijeliše meðu se zemlju kuda æe iæi; Ahav otide jednijem putem sam, a Avdija otide drugim putem sam.
1. Kraljevima 18 in Sveta Biblija