Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 18:15-17 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 18:15-17 in Sveta Biblija

15 A Ilija reèe: tako da je živ Gospod nad vojskama, pred kojim stojim, danas æu mu se pokazati.
16 Tada otide Avdija pred Ahava, i kaza mu; i Ahav otide pred Iliju.
17 A kad vidje Ahav Iliju, reèe mu Ahav: jesi li ti onaj što nesreæu donosiš na Izrailja?
1. Kraljevima 18 in Sveta Biblija