Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 15:21-22 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 15:21-22 in Sveta Biblija

21 A kad Vasa to èu, presta zidati Ramu, i vrati se u Tersu.
22 Tada car Asa sazva sav narod Judin, nikoga ne izuzimajuæi; te odnesoše kamenje iz Rame i drva, èim zidaše Vasa, i od njega sazida car Asa Gevu Venijaminovu i Mispu.
1. Kraljevima 15 in Sveta Biblija