Text copied!
Bibles in Serbian

1. Kraljevima 15:15-17 in Serbian

Help us?

1. Kraljevima 15:15-17 in Sveta Biblija

15 I unese u dom Gospodnji što bješe posvetio otac njegov i što on posveti, srebro i zlato i sudove.
16 I bješe rat izmeðu Ase i Vase cara Izrailjeva svega vijeka njihova.
17 Jer Vasa car Izrailjev izide na Judu i stade zidati Ramu da ne da nikome otiæi k Asi caru Judinu ni od njega doæi.
1. Kraljevima 15 in Sveta Biblija